Klan vs. Klan

Fra Forge of Empires - Wiki DK
Skift til: navigering, søgning

Tilslut dig Krigen!

Din klan kæmper mod andre klaner, for overlevelse og magten på kortene. Jeres mål er at udvide klanens territorier og holde dem, for at opnå styrke point til klanens niveau og bonusser til alle klanens medlemmer.


Klanen kan erobre nye sektorer hver dag, og vigtigst af alt, forsvare de sektorer klanen allerede har under kontrol. En gang i døgnet ( når nedtællingsuret når 0 ), udregnes klanens styrkepoint, i forhold til det område i ejer og tilskrives klanniveau. Jo højere niveau i opnår, jo bedre belønninger!


For at blive en del af kampen, skal du først tilslutte dig en klan. Uanset jeres klans størrelse kan i, hvis i er i jernalderen eller højere, deltage. KvK giver også kamppoint, så du behøve ikke vælge mellem enten PvP tårnet eller KvK.


KvK er kun muligt i browser versionen af spillet.

Du deltager i KvK ved at klikke på nederste højre menu ikon:


Menu.png

Klan kontinent kortet

Gvgmap.jpg

Handlingerne foregår på det specielle KvK kontinent kort. Et specielt kort til interaktiv kamp og krigsførelse. Kortet er delt op i provinser, som er delt af floder, bjerge og grænser. Hver provins repræsenterer en bestemt Tidsalder, på nær den nederste " Alle Aldre " provins, som er en speciel provins.


KvK kontinent kortet viser et hurtigt overblik over jeres klans besiddelser i de forskellige Tidsaldre, og er samtidigt adgangen til de specifikke provinser, hvor jeres klan kan kæmpe. På billedet nedenfor, kan du se jeres klans besiddelser fremhævet med grønt, og fjendens besiddelser fremhævet med rødt. Orange områder viser sektorer som er ejet af NPCs, som er sektorer ingen klan endnu har erobret.


Jeres klan kan vælge at kæmpe i en Tidsalder, eller i alle... Valget er op til Jer! Når i kæmper i en bestemt Tidsalder, kan kun enheder og varer fra denne tidsalder bruges til kampene. Så kæmper i f.eks. i jernalderen er det kun enheder og varer fra jernalderen der kan bruges.


Alle Aldre provinsen

Det Nederste kort " Alle Aldre " er en speciel provins. I denne provins kan i kæmpe med tropper fra enhver Tidsalder i har til rådighed. På Alle aldre kortet kan i ikke bruge varer til at låse op for forsvars-pladser eller til at sætte en belejring - Her koste disse handlinger Medaljer.

Provinser

Kampe foregår på provins kortene. Her kan klanen lægge en belejring på en sektor, og så angribe denne.


Sektor

Provinskortet består af sektorer. Klanens opgave er at erobre disse - og forsvarer dem mod angreb fra andre klaner, for at udvide klanens territorium. For at besejre en sektor, skal klanen først lægge en belejring, og derefter angribe!


Sectors.jpg

Sektorer er fremhævet med forskellige farver:

 • Rød - Fjendens Klan
 • Grøn - Jeres Klan.
 • Hvid - Neutral (NPCs).

Landgangs zoner

Når i går på en bestemt tidsalders provinskort, er der sorte områder på kortet. Dette er uudforsket territorium. Jeres klan skal starter med at sætte en belejring på en af de synlige sektorer for at komme på kortet og etablere jeres klans Hovedkvarter.


Hvilke sektorer kan angribes?

Første gang i vil på kortet, kan jeres klan sætte belejring på landgang zone - hvidt område - eller på en anden klans sektor. Ikke alle sektorer er landgang zoner. Landgang Zoner er fremhævet med en pil. Når klanen har erobret den første sektor, kan i kun angribe sektorer der støder op til jeres territorium.


Sektor status

Seige.png

På billedet ovenover kan du se en sektor med et ikon af krydsede sværd, dette viser denne sektor er under belejring. En sektor med et skjold, er blevet erobret og er beskyttet, indtil næste daglige udregning. Man kan ikke angribe fra en beskyttet sektor mod en tilstødende sektor, med mindre det er en HQ sektor, eller man flytter HQ til en netop erobret sektor.

Hændelseslog

Hændelsesloggen registrerer alle handlinger foretaget af Modstandere eller klanens medlemmer. Adgang til hændelsesloggen finder i fra provinskortet ved at klikke på hændelseslog-ikonet, i menuen nederst til venstre.


Event log button.png

Der er tre tilgængelige faner i hændelsloggen:

 • Alle hændelser
 • Klan hændelser
 • Fjendens hændelser

Ved at gå til en fane , kan du se de begivenhedder der er sket. Klikker du på en begivenhed, centreres kortet omkring den sektor, hvor handlingen har fundet sted.


Event log.png

Sektorer

Du får informationer om en sektor, ved at føre musemarkøren over den på provins kortet. Har i kontrol over en sektor, vil i modtage Styrkepoint fra den . Sektorerne giver mere eller mindre styrkepoint, dette kan ses af sektor informationen. Styrkepoint omregnes dagligt og tilskrives klanniveau som erfarings point , som er med til at øge klanniveau.


Sector example.png

En sektor fremhævet med hvidt, indikerer en sektor ejet af NPC. I kan se sektorens koordinater, dette er nyttigt ved kommunikation med klanmedlemmer. Er sektoren under belejring, kan i finde oplysninger om hvem der angriber denne sektor.


Sektor handlinger

Når i klikker på en sektor vil i få vist mulige handlinger, uanset om det er en sektor ejet af jer, en af fjendens sektorer eller en NPC ejet sektor. ( Her vises ingen mulige handlinger ) Billedet nedenfor viser et eksempel, af en sektor ejet af egen klan.


Sector options.png

Et klik på "Klanprofil" vil vise jeres Klans profilside. "Klanens Rangering" viser Klanens Rangering i den tidsalder provinsen hører til.


Flyt Hovedkvarter

Dagligt fordeles klanens støttepoint til de sektorer klanen ejer. HQ ( Hovedkvarteret) får den største del af støtten, dernæst de sektorer der støder op til HQ. Sektorer tildelses støtte i forhold til afstand fra HQ. Dette gør jeres HQ til en strategisk vigtig sektor. Klik på " Flyt Hovedkvarter" i en sektor, flytter HQ hertil. Dette kan Kun gøres en gang dagligt. Bemærk at sektorstøtte ikke ændres før ved næste Daglige udregning!


Frisæt

Har en sektor ikke nogen strategisk betydning for klanen længere , kan denne frisættes. Frisættes en sektor, vil denne blive en NPC sektor, skatkammeret vil modtage varer for handlingen. Hvor meget afhænger af hvor mange sektorer klanen har kontrol over. Husk at Betroede spillere, kun kan frisætte fire sektorer pr dag, pr spiller!

Erobre en sektor

Når du vælger "vis sektor" i muligheder, gælder ikke for NPC ejede sektorer, kommer skærmbilledet, hærstyring frem. Øverst til højre er der plads til at du kan vælge dine enheder og indsætte disse. Din har kan bruges på 2 måder. Til at indsætte en belejring mod en modstanders sektor, eller som forsvarshær hvis i ejer sektoren.På nedenstående billede. forsøges at erobre en sektor, derfor skal der sættes en belejringshær.


Belejrings hær

Før i kan angribe en sektor , skal der sættes en belejrings hær. dette koster varer. I kan se hvor meget ved at holde markøren over ikonet " Indsæt hær". Beleringshæren indsættes som forsvar hvis i erobrer sektoren.


Seige army.png

Angrib en sektor

Når belejrings hæren er sat, kan i begynde kampen for at erobre sektoren! Du skal sætte en hær på op til 8 enheder, for at angribe. Et angreb er sjældent nok til at erobre en sektor. Fjendens forsvarende tropper, kan du se ved at klikke på det røde ikon . Er denne intakt får du ingen oplysninger, er den beskadiget vil informationer være tilgængelige. Dette er nyttigt, når du selv vælger din næste hær.

En sektor kan forsvares med op til 8 hære. Hver med 10 kampe. I dette tilfælde er der 2 forsvarende hære, den ene med 8 pinde og den anden med 9. For at erobre sektoren her skal i altså vinde 17 kampe. Dine angrebstropper møder en tilfældig af fjendens forsvarstropper. Du kan ikke selv vælge hvilken. Besejrer i modstanderen, bliver jeres belejrings hær automatisk den første af jeres forsvarende hære.


En anden klan har lagt en belejring på en sektor i ønsker jer !

Har en anden klan lagt en belejring på en sektor der støder op til jeres område, kan i altid angribe deres belejring, og evt selv sætte en belejring såfremt at I selv opfylder betingelserne for at kunne sætte en belejring på den pågældende sektor.


Når sektoren er erobret

Når i har erobret en sektor er den beskyttet, indtil næste daglige udregning og kan ikke angribes. I har tid til at lægge strategi for sektoren, om der skal ekstra forsvar i, om den skal være HQ. eller evt frisættes. Tiden kan følges i nedtællings bar i toppen af skærmen.


After win.png

Forsvare en sektor

Når i har erobret en sektor forsvares denne af 1 hær ( jeres belejrings hær). I kan placere op til 7 yderlige hære i forsvaret. For at låse en forsvars plads op skal i betale varer. Prisen for yderligere forsvars pladser øges for hver i åbner, hvor meget kan i se ved at holde markøren over pladsen.


Belejrings og forsvarstropper som sættes, er tabt for altid. Den tilhører klanen. og kan ikke tages ud og bruges andet sted. I takt med at det koster flere varer, kan det være svært for en enkelt spiller at have varer nok til at åbne nye forsvars-pladser. Klanens medlemmer kan donere varer til skatkammeret, disse kan så bruges når der er behov.


Sektor under belejring

Når en af jeres sektorer er under belejring af en anden klan, bidrager den ikke til klanens styrke. Under en belejring er det ikke muligt at: sætte nye forsvarstropper ind, flytte HQ. til/fra sektoren eller at frisætte den. Så det er i klanens interesse at fjerne en belejring mod sektoren.


Støttepulje

Alle klaner har en "Støttepulje" som giver bonus til krigsførelse på KvK. Støttepuljen udregnes ud fra klanens niveau, samt bestemte bygninger som spillerne har. Det giver klanens forsvarstropper en angrebs og forsvars-bonus for den specifikke sektor. Støttepuljen fordeles mellem alle klanens sektorer, Klanens HQ. få tildelt størsteparten, derefter fordeles de resterende bonusser, mellem resten af sektorerne, således at sektorer der støder op til HQ får flest. Jo længere væk fra HQ, en sektor ligger jo mindre bonus tildeles den. Man kan se forsvarstrop`s støttebonus ved at holde markøren over den . Belejringstropper kan også have en tildelt støtte bonus. Klanens tilgængelige støttepulje,udregnes ved Daglig Udregning


HINT: Klanens HQ har den største støttebonus, støttebonus falder jo længere væk en sektor er fra HQ.

Daglig Udregning

Den daglige udregning finder sted på et givet tidspunk hver dag. På KvK provinskortet kan du, på nedtællingsuret, se hvor lang tid der er igen før den daglige udregning. Under beregningen sker følgende trin:

 1. Klan niveau udregnes.
 2. Klan Rangering udregnes.
 3. Støttepulje/Støttebonus udregnes.
 4. Styrke fordeles.
 5. Beskyttelse af sektorer fjernes.
 6. Har klanen flyttet HQ den foregående dag, bliver det nulstillet, og i kan flytte HQ igen.


Klan Niveau

Når Klan niveau stiger, øges klanens rangering og bonusser til klanens medlemmer. Nogle bonuser hjælper jeres klan på KvK kortet, andre tildeles klanens medlemmer.

Du kan få oplysninger om Klan niveau, krav til alle niveauer, i klan menuen - global - Din klan - Niveau. Bonusser og krav for næste niveau, finder du ved at bladre mellem de forskellige niveauer, ved at bruge pilene i bunden af fanen Niveau.


Hvordan klanen stiger i niveau.

Fot at klanen kan stige i Niveau, er i nød til at samle styrke. Styrke opnår man ved at erobre, og holde sektorer. Hver sektor bidrager med styrke, som tildeles klanniveau ved "Daglig Udregning".


Klan Fordele - Når klanniveau stiger, vil følgende bonusser øges:

Prestige bonus - Tilføjer Prestige til klanens daglige prestige rang.

Støttepulje Bonus - Tilføjes klanens støttepulje ( angrebs/forsvars bonus for forsvarstropper, samt belejring hær i KvK ).

Spiller bonus - Nogle niveauer giver også særlige fordele til klanens medlemmer.

Øget Rekruttering - Formindsker tidsforbruget for at rekrutere nye tropper og for at helbrede tropper efter kamp.

Øget forskning - Giver ekstra FP fra Rådhuset, hver dag.

Konstruktion rabat - Reducerer forbruget af varer og mønt ved konstruktion af nye bygninger, med procentdele. I teknologitræet kan man se den oprindelige pris. Den reducerede pris vises i byggemenu.

Klan Rangering.

Der er 2 rangeringer: Klanrangering og Kort Rangering. Klanrangering er bestemt af klanens prestige point, opnået gennem øget Klan niveau. Kort rangering er bestemt af klanens samlede styrke på provinskortet, for de enkelte tidsaldre. Kommer klanen i top 3 , vil dette ikke kun øge jeres omdømme. Det vil også give ekstra fordele. Top 3 rangering, vil få en ekstra styrke bonus fordelt således:


1. Plads - 15%

2. Plads - 10%

3. Plads - 5%

Klan Rettigheder og skatkammer.

Klan rettigheder.

Det er ikke alle handlinger i KvK der er tilgængelig for alle klanens medlemmer. For at kunne udføre nedenstående handlinger, skal du være "Betroet":

 • Låse op for en forsvars plads.
 • Erstatte en forsvars hær.
 • Lægge eller slette en belejrings hær.
 • Frisætte en sektor. ( der kan kun frisættes op til 4 sektorer pr spiller, pr dag.)
 • Flyt Hovedkvarter.

Skatkammer.

i takt med at klanen erobrer og udvider territorier, stiger kostprisen for næste sektor. Klanens medlemmer kan donere varer til skatkammeret til at låse op for disse handlinger. Er der ikke tilstrækkelig varer i skatkammer, får du vist nedenstående skærmbillede.

På billedet kan du se der skal bruges 30 jern og stof. Disse er disponible i skatkammeret, dette ses af at tallene er markeret med grønt. for at at åbne for en forsvars plads, skal der også bruges ibenholt, smykker og kalksten, som først må doneres til skatkammeret. Knapperne ved siden af varerne, viser hvad denne spiller er i stand til at donere: i dette tilfælde 15 smykker og 15 kalksten. Diamanter kan også bruges til donation af varer. Først når alle varer er disponible i skatkammeret, kan i låse forsvars pladsen op .


Unlock defense.png

HINT: Ved at frisætte en sektor, klanen ikke længere mener er strategisk vigtig, tilføres skatkammeret en lille portion varer.

I kan altid donere varer til klanens skatkammer, ved at gå til fanen skatkammer i klan menu.

KvK Udtryk

Her kan du læse om KvK relaterede udtryk, der kan være nyttige at kende:

Belejret, Under belejring. - En sektor hvor der er lagt en belejrings hær. Sektorer under belejring giver ikke styrke til klanen. De fleste muligheder er blokeret, så som at sætte ekstra forsvar, flytte HQ eller frisætte sektoren.

Belejrings hær. - For at indtage en sektor, skal klanen først indsætte en belejrings hær. Denne handling forbruger varer, fra klanens skatkammer. Belejrings hæren er ikke en del af de angribende tropper, men den kan angribes og besejres af andre klaner.

Beskyttet Sektor. - Når en Sektor er erobret, er den beskyttet mod angreb indtil næste daglige udregning. Man kan ikke lægge en belejring på sektorer der støder op til en beskyttet sektor, medmindre det er klanens HQ.

Daglig Udregning. - For hvert døgn laves der sidst på dagen en daglig udregning. Under Daglig Udregning, fordeles klanens styrke og sektor beskyttelse ophæves.

Ejer. - Klan eller NPC navn på den der ejer sektoren.

Flyt hovedkvarter. - Klanen kan flytte deres HQ. (Hovedkvarter). HQ kan ikke flyttes hvis sektoren, eller modtage sektoren er under belejring.

Frisæt. - Hvis klanen frisætter en sektor vil den, og alle forsvarstropper, overgå til NPC og Klanens skatkammer vil modtage nogle varer retur for det.

Forsvars-Hær. - I en sektor kan man sætte op til 8 Forsvarende Hære. Angribes sektoren, skal hvert forsvar angribes 10 gange for at blive slået.

Gennemsnitlig styrke. - Den gennemsnitlige styrke for en sektor i en provins.

Hovedkvarter. - Den første sektor, en klan erobrer på et kort, vil være klanens hovedkvarter. Hovedkvarteret kan flyttes til andre sektorer, klanen måtte eje, dette har betydning for de tilstødende sektorers støtte bonus. Man kan ikke lægge en belejring på sektorer der støder op til en beskyttet sektor, medmindre det er klanens HQ.

HQ. - Forkortelse for hovedkvarter.

Klan Kontinent kortet. - Kortet hvor du finder de forskellige provinser og hvor i kæmper i KvK.

Klan Rangering. - Rangordning, der viser alle klaner sorteret efter deres prestige.

Klanens område. - De sektorer der kontrolleres af en klan i en provins.

Klan vs Klan. - Den officielle benævnelse for denne feature er "Klan versus Klan".

Kort Rangering. - Alle provinser har en kortrangering. Klanerne rangere efter deres daglige styrke.

KvK/KVK - Forkortelse for " Klan versus Klan".

Konstruktions rabat. - Klanniveau giver konstruktions rabat på opførelse af nye bygninger til alle medlemmer så disse koster mindre mønt og forsyninger at bygge.

Koordinater. - Alle sektorer har unikke koordinater. Dette letter kommunikationen for klanen når de f.eks. lægger strategi.

Landgangs zone. - Sektorer på provinskortet, hvor klaner kan placere deres første belejring.

Låse op - Man låser nye forsvars pladser op (op til 8 forsvarende hære kan man sætte). Det koster varer at låse op for nye pladser.

Niveau. - De samlede styrkepoint, klanen har opnået fra sektorer i KvK, tildeles klanens niveau ved daglig udregning. Når klanen har samlet point nok, låses der op for næste niveau og nye bonusser opnås for klanens medlemmer.

NPC. - “Non-Playing-Character ” – Computer styret spiller. Er en sektor ikke ejet af en klan, styres den af en NPC.

Prestige. - Prestige udregnes ud fra klanens niveau og den daglige styrke. Prestige bruges til at udregne klanens globale Rangering.

Prestige Bonus. - Klanen tilskrives dagligt prestige, afhængig efter klanens niveau.

Provins. - På klan kontinent kortet findes provinserne hvor KvK kæmpes. Provinser er delt op i tidsaldre. Man kan kun bruge tropper og varer fra den specifikke tidsalder.

Provins tidsalder - Tidsalder for en provins følger spillets tidsalder. Man kan kun bruge tropper og varer fra netop den tidsalder.

Sektorer: Enhver provins indeholder et hvis antal sektorer. Klaner kæmper om disse sektorer. En sektor der ejes giver styrke til klanen ved den daglige udregning..

Skatkammer. - I klanens skatkammer findes de varer der er doneret af klanens medlemmer, eller gennem specielle bygninger, events eller opgaver. Skatkammeret betaler varerne når der skal låses op for nye forsvars slots og når der lægges en belejring.

Styrke. - Sektorer genererer styrke, som tildeles ejeren af sektoren under "daglig udregning".

Støtte Bonus. - Klanens forsvarende tropper og belejrings hær, kan have en støtte bonus. Støtte bonus ud fra klanens tilgængelige støttepulje, samt afstand til sektor med klanens HQ.

Støttefaktor - En unik faktor for hver provins som bestemmer hvor stor en del af klanens samlede støttepulje som er til rådighed i den pågældende provins

Støtte pulje - Alle klanens medlemmer bidrager til klanens støtte pulje med forskellige bygninger som f.eks. Deal Castle. Støtte puljen og support faktoren for en provins bestemmer den samlede støtte pulje som klanen har i den pågældende provins og dermed også de individuelle sektorers forsvars boost startende fra hovedkvarteret.

Støtte pulje bonus - Kommer fra klanens niveau og afhængig af dette øges klanen støttepulje med en hvis mængde.

Øget rekruttering. - I forhold til klan niveau, reduceres den til det tager at rekruttere og helbrede tropper, for klanens medlemmer.

Åben plads. - Når en plads er åben, kan klanens medlemmer placere en forsvars hær.